Tükoder

19 Mart 2002

Tükoder
Beykoz Şube
Genel Kurulu Divan Başkanlığı

Toplantımıza ne yazık ki, bir yurtdışı seyahatim dolayısıyla, katılamamaktayım.

Tükoder, benim deyişimle, “Yaşam Hakları Mücadele Örgütü”, bir gönüllü kuruluşudur.

Ne yazık ki, bu kuruluşun, son olağanüstü genel kurulunda, gönüllülük analayışına katiyen yakışmayacak gelişmeler meydana gelmiş bulunmaktadır. Genel Başkan, kürsüden, basma kalıp bir deyişle “dil, din, ırk, renk, düşünce ayırımı” yapmadığını ifade ederken, apaçık bir biçimde delegelere ve üyelere karşı, vahim bir ayırımcılık içinde olduğunu unutmuş, görünmüştür.

Bu o kadar böyledir ki, kongrenin Genel Merkez tarafından amaçalanan hedefine dönük olarak, yüze yakın ve tüm yurt sathına yayılmış delege nezdinde gayet geniş bir kulis yapıldığı ortaya çıkarken, İstanbul’daki, o arada Ankara’daki pek çok delegeye kongre, ayrıca Medeni Yasa’ya aykırı olarak, duyurulmamaştır bile… Aynı biçimde delegelerden birçoğu kongre akşamı düzenlenmiş akşam yemeğine önceden davet edilmişken, sözünü ettiğim ve kendilerine dönük gayet vahim bir ayırım sergilenmiş delegeler, bu yemeğe kongre günü dahi, davet edilmemişlerdir.

Bu ve daha pek çok olumsuz davranış, birçok delege, keza benim tarafımdan, kürsüden kınanmıştır.

Buna rağmen, hukukla bağdaşmaz ve benim bildiğim bugüne kadar hiç bir demokratik kitle örgütü bünyesinde meydana gelmemiş bir tasarrufla, Ankara Şubesi, keza İskenderun Şubesi (dikkat edilirse, buraların yalnızca yöneticleri değil, özellikle Ankara Şubesi, binlerce üyesi ile), akıl almaz bir yargısız infaz niteliğinde olarak, bir çırpıda biçilmiştir.

Bu kararı, yasalarımız çerçevesinde mahkemeye vermiş bulunuyorum. Bu gelişmeyi, üyesi olduğum Beykoz Şube’ye duyurma yükümlülüğünde bulunuyorum. Mahkeme dilekçemizi dikkatlerinize iletiyorum.

Gereğini değerli omuzdaşlarımızın kongre zemininde yerine getirceceklerine yürekten güveniyor; kongreye, keza bu çerçevede göreve gelecek arkadasşlarımıza gönül dolusu başarılar diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.